Przegląd

Podstawowe fakty dotyczące spółki San Leon Energy, specjalizującej się w wydobyciu ropy naftowej i gazu, posiadającej obszerny portfel aktywów w Europie i Afryce Północnej.

Spółka San Leon Energy zbudowana została na solidnych fundamentach. Jej działalność koncentruje się na wykorzystywaniu najnowszej wiedzy technicznej w procesie eksploatacji zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. Naszym celem jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości energetycznej. Nawiązujemy życzliwą współpracę z lokalnymi partnerami i społecznościami.

Zmysł przedsiębiorczości charakteryzujący San Leon Energy idzie w parze z dyscypliną oraz ładem korporacyjnym spółki publicznej notowanej na giełdzie. Naszą wiarygodność potwierdza fakt, iż około 50% akcji spółki jest w posiadaniu instytucji, w tym, między innymi, Funduszu Quantum George'a Sorosa oraz firmy Tosca Fund, jako znaczących akcjonariuszy.

Co za tym idzie, generując korzyści dla naszych akcjonariuszy zawsze działamy w sposób kontrolowany oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Wyznajemy następujące zasady:

  • Pasja w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy
  • Innowacyjność w działalności komercyjnej i technicznej
  • Dbałość o bezpieczeństwo we wszystkich obszarach działalności
  • Energia, szybkość i zręczność w wykorzystywaniu szans
  • Wrażliwość na potrzeby społeczne oraz kwestie zrównoważonego rozwoju
Nazwa spółki San Leon Energy plc
Pozycja rynkowa iodąca europejska spółka pod względem powierzchni złóż zajmująca się poszukiwaniem gazu łupkowego
Działalność Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu
Aktywa Spółka posiada obszerny i zrównoważony portfel aktywów związanych ze złożami konwencjonalnymi oraz złożami gazu łupkowego w Europie i Afryce Północnej
Lokalizacja aktywów Nigeria, Polska, Albania, Hiszpania, Irlandia
Obecnie koncentracja na Nigeria
Spółka notowana na

Londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, Rynek inwestycji alternatywnych (AIM)

Struktura własności 75% instytucje
Kluczowe instytucje Tosca Fund Energy (2011)
Symbol giełdowy SLE 
Biura  Dublin, Warszawa
Directeurs
exécutifs

Oisin Fanning
Joel Price
Alan Campbell
Lisa Mitchell

Dotychczasowe przejęcia Gold Point Energy (2009)
Island Oil & Gas (2010)
Realm Energy (2011)
Aurelian Oil & Gas (2013)
Koniec roku obrotowego 31 grudnia

Dane kontaktowe
Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z:
San Leon Energy plc
Ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
Poland
Tel: +48 22 378 9700
Email: warsaw@sanleonenergy.com

 

Share

  • Share
  • Email
  • Print
  • Twitter
  • linkedIn